English
 
通知: ·180705 黄乘利研究员学术报告    ·180627 Dubé教授学术报告    ·180619 Mohanty教授学术报告    ·180613 刘亮研究员学术报告    ·180612 Bouyer教授学术报告   
 
 


  招生简章

  招生简章
  招聘信息
 

招生简章 您的位置是: 首页 > 招生招聘 > 招生简章 > 正文

 

2015年硕士研究生招生简章

发布时间:2014-09-05          来源:admin           浏览次数:
学科专业名称及代码、
研究方向
指导教师
考试科目
备注
012物理学院
 
 
 
070201▲理论物理
 
①101 思想政治理论
②201 英语一
③602 数学(含高等数学、线性代数)
④870 量子力学
 872 电动力学
( 870、872 选一)
 
01    相对论与天体物理
0465罗 俊
 
 
1366邵成刚
 
02    引力实验
0465罗 俊
 
 
2611叶贤基
 
 
3022冯 胜
 
 
0124范淑华
 
 
1527胡忠坤
 
 
 
1528周泽兵
 
 
 
3021罗鹏顺
 
 
 
 
 
 
070203原子与分子物理
 
①101 思想政治理论
②201 英语一
③602 数学(含高等数学、线性代数)
④870 量子力学
 872 电动力学
( 870、872 选一)
 
03    冷原子与精密测量
1527胡忠坤
 
04    离子囚禁与精密测量
3320陆泽晃
 
05    量子成像
3022冯 胜
 
 
 
 
 
070208▲无线电物理
 
①101 思想政治理论
②201 英语一
③602 数学(含高等数学、线性代数)
④824 信号与线性系统
870 量子力学
872 电动力学
( 824、870、872 选一)
 
02    弱信号传感与检测
0465罗 俊
 
 
1528周泽兵
 
 
1399吴书朝
 
04    电波传播与无线通讯技术
1527胡忠坤
 
 
 
1528周泽兵
 
 
 
 
 
 
070220精密测量物理
 
①101 思想政治理论
②201 英语一
③602 数学(含高等数学、线性代数)
④870 量子力学
 872 电动力学
( 870、872 选一)
 
01    基本物理量精密测量
0465罗 俊
 
 
2611叶贤基
 
 
2201涂良成
 
 
3024刘金全
 
02    精密波谱测量
1527胡忠坤
 
 
3022冯 胜
 
 
3320陆泽晃
 
 
 
3321张 洁
 
 
 
3316黄毛毛
 
 
03    空间科学仪器与技术
1528周泽兵
 
 
 
2611叶贤基
 
 
 
1399吴书朝
 
 
 
3315屈少波
 
 
04    原子分子与光学精密测量
0858叶朝辉
 
 
 
1527胡忠坤
 
 
 
3021罗鹏顺
 
 
 
3022冯 胜
 
 
05    精密重力测量
1528周泽兵
 
 
 
1527胡忠坤
 
 
 
2201涂良成
 
 
 
3315屈少波
 
 
06    地球物理研究
0465罗 俊
 
 
 
3489许厚泽
 
 
 
1527胡忠坤
 
 
 
1528周泽兵
 
 
 
2201涂良成
 
 
下一篇:2015年博士研究生招生简章
 
 
 

Copyright (C) 华中科技大学引力中心 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 邮编:430074