Chinese

Notice:

People

Technical Staff

Your current location: English > People > Technical Staff

1. Precision Position Measurement

Zhi-Gang Zhang

 

2. Workshop

Zhu-Min Xu ,  Jin Li , Hao-Ming Fu , Lei Xu , Jun Zhang

 

3. Glass Workshop

Xianping Xiong , Weiguo Peng , Shenghong Cao , Jinhua Guo

 

4. Clean Room

Fei E

 

5. Cleaning

Ping Luo , Lan Zhang


2014.09
Center for Gravitational Experiments, School of Physics

Huazhong University of Science and Technology, 1037 Luoyu Road, Whuan, 430074, P. R. China.