Chinese

Notice:

People

Organization

Your current location: English > People > Organization

Academic Committee
Chairman: Nai-Yan Wang     Member of CAS
Vice Chairman:
Wen-Rui Hu     Prof. of Inst. Mechanics of CAS, Member of CAS
Hou-Ze Xu       Prof. of Inst. Geod. Geop. Of CAS, Member of CAS
Committee:
Huan-Qiao Zhang    Prof. of China Inst. Atomic Energy, Member of CAS
Zhao-Hui Ye            Prof. of Wuhan Inst. Phys. Math. Of CAS, Member of CAS
Jun-Luo                  Prof. of Huazhong Univ. of technology, Member of CAS
Long-Sheng Ma       Prof. of East China Normal Univ.
Ru-Keng Su            Prof. of Fudan Univ.
Hsien-Chi Yeh         Prof. of Huazhong Univ. of Sci. & Tech.

 

CGE
Director: Ze-Huang Lu 
Associate Directors: Shan-Qing Yang, Xuan Qin  

Deputy Directors: Jian-Wei Mei, Yan-Zheng BaiCenter for Gravitational Experiments, School of Physics

Huazhong University of Science and Technology, 1037 Luoyu Road, Whuan, 430074, P. R. China.